Prawa i obowiązki odbiorcy w świetle CMR

Opublikowano: | Autor:

AdobeStock 290919774 1

Konwencja CMR została podpisana w Genewie w 1956 roku i obowiązuje do dzisiaj. Jej celem jest ochrona i zabezpieczenie obu stron umowy, a głównym elementem jest sporządzenie odpowiedniej umowy w postaci listu przewozowego CMR. Sporządza się go w trzech identycznych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron, a wszystkie mają taką samą moc prawną. Poznaj odpowiedzialność przewoźnika w konwencji CMR i dowiedz się, czego trzeba dopilnować, aby móc realizować przewóz międzynarodowy zgodnie z prawem.

Czym jest konwencja CMR? Ogólny zarys i charakterystyka

Konwencja CMR powstała w celu ochrony wszystkich stron umowy realizujących dany transport, zatem obejmuje zarówno zleceniodawcę, jak i przewoźnika. List CMR jest fundamentalną częścią konwencji i to on stanowi jej najważniejszy dokument. Dlatego warto zadbać o jego prawidłowe wypełnienie. W trakcie zawierania umowy przewozowej należy stworzyć trzy jednobrzmiące egzemplarze, z czego jeden jest dla przewoźnika, drugi dla zleceniodawcy, a trzeci dla odbiorcy.

List przewozowy CMR obowiązuje wyłącznie w transporcie realizowanym lądowymi pojazdami członowymi, naczepami czy przyczepami. Bardzo istotne jest również miejsce nadania oraz odbioru. Konwencja CMR działa bowiem wyłącznie wtedy, kiedy jeden z dwóch krajów (odbiorca lub nadawca) jest pod jego zasięgiem działania. List przewozowy CMR nie ma także prawnej mocy w przypadku przewozu krajowego – obejmuje wyłącznie transport międzynarodowy, z czego jeden kraj musi być członkiem konwencji.

Konwencja CMR a odpowiedzialność przewoźnika – co zawrzeć w liście przewozowym?

List przewozowy CMR jest podstawowym dokumentem w ramach konwencji CMR, dlatego należy zawsze zadbać o jego precyzyjne wypełnienie. Niezależnie jednak od informacji w nim zawartych, przewoźnik odpowiada za powierzony ładunek, w tym za jego zaginięcie lub uszkodzenie. Co ważne, uszkodzenia muszą pojawić się w czasie między przyjęciem towaru od nadawcy a wydaniem go odbiorcy. Przewoźnik odpowiada także za opóźnienia wynikające z wszelkich przyczyn. Warto jednak wiedzieć, że istnieje tu pewna reguła, która zwalnia przewoźnika od sankcji za powyższe błędy. Jest to sytuacja, kiedy wszelkie z powyższych problemów zostały spowodowane działaniem lub winą osoby uprawnionej – nadawcy lub odbiorcy.

Prawa i obowiązki odbiorcy w świetle konwencji CMR

Odbiorca to kolejna strona umowy po nadawcy i przewoźniku, dlatego jej również tyczą się pewne obostrzenia, które warto poznać jeszcze przed zleceniem transportu. Pierwszym i najważniejszym faktem dla odbiorcy jest bezwzględne prawo do otrzymania ładunku, niezależnie od jakichkolwiek innych sytuacji. Prawo to nie obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nadawca przed wydaniem zdecyduje o zwrocie lub zatrzymaniu ładunku. Kolejnym prawem odbiorcy, które przysługuje zawsze w konwencji CMR, jest możliwość otrzymania drugiego egzemplarza listu CMR (za pokwitowaniem) w razie zaginięcia towaru lub dostawy po uzgodnionym terminie. Dzięki temu odbiorca może skierować sprawę na tor sądowy i otrzymać z tego tytułu rekompensatę odpowiednią do poziomu wygenerowanych strat. Obowiązkiem odbiorcy z kolei jest uiszczenie należności uzgodnionej w liście przewozowym.

No Comments

Post A Comment

20 + piętnaście =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!