Z jakimi problemami mierzą się firmy transportowe

Opublikowano: | Autor:

zamknij dostawce z dokumentem

2023 rok był niezwykle trudny dla branży transportowej – niektóre firmy ogłosiły upadłość, co wiązało się ze spadkiem popytu na tego rodzaju usługi aż o 15-20 procent w porównaniu z rokiem 2022. Na tym jednak nie kończą się problemy firm transportowych. Wraz z wyżej wymienionymi trudnościami przedsiębiorcy muszą się mierzyć z ciągle rosnącymi kosztami prowadzenia swojej działalności, a także brakiem kierowców. Wymienionym zagadnieniom przyglądamy się dokładniej w poniższym artykule.

Kryzys w firmach transportowych – problemy w branży

Nie ulega wątpliwości, że branża transportowa odgrywa ogromnie istotną rolę w polskiej gospodarce, generując około 6 procent PKB. Jednocześnie to właśnie firmy transportowe muszą się obecnie zmagać z wieloma nawarstwiającymi się problemami, które boleśnie odczuły po wybuchu wojny na Ukrainie. Jak pokazują statystyki, koniunktura jest obecnie niższa nie tylko w stosunku do roku 2022, ale również do 2019, w którym nie mieliśmy jeszcze do czynienia z pandemią koronawirusa.

Problemy firmy transportowej związane z finansowaniem działalności

W 2023 roku płynność finansowa wielu przedsiębiorców działających w branży TSL została poważnie ukrócona. Wiąże się to oczywiście z wysokimi cenami utrzymania pojazdów czy paliwa, ale również z regularnym podnoszeniem płacy minimalnej na poziomie krajowym, co w tej branży przynosi efekt odwrotny do zamierzonego – zamiast łagodzić skutki inflacji, generuje dodatkowe koszty dla pracodawców.

Jeśli natomiast chodzi o rolę cen paliwa w problemach firm transportowych, należy podkreślić, że stanowią one nawet 40 procent kosztów operacyjnych. Co więcej, nie zawsze istnieje możliwość podniesienia cen usług – może się to wiązać na przykład ze stratą klientów – w związku z czym zarobki wielu przedsiębiorstw w sektorze znacznie spadły, doprowadzając niekiedy do bankructwa. Tylko w pierwszej połowie 2023 roku upadło 7 działalności zajmujących się drogowym transportem towarów – dla porównania dokładnie tyle samo firm ogłosiło upadłość w całym roku 2022. Jednocześnie, w pierwszym kwartale 2023, w stosunku do roku poprzedniego, niewypłacalność przedsiębiorstw działających w branży TSL powiększyła się o aż 224 procent, podczas gdy dla całej gospodarki było to 136 procent.

Dodatkowe wyzwania i problemy firm transportowych

Oprócz wyżej wymienionych trudności wynikających z obecnej sytuacji na świecie, na problemy firm transportowych składają się również inne wyzwania. Mowa tu, chociażby o częstej niejasności umów handlowych, które nierzadko zawierają bardzo wysokie kary umowne. Co więcej, problemy firmy transportowej wynikają także z długich cykli rozliczeniowych.

Skąd wynikają problemy w firmach transportowych?

Ogromny wpływ na obecną sytuację sektora TSL wywarł niewątpliwie konflikt na Ukrainie, który sprawił, że musiano zrezygnować z działalności na rynku wschodnim. To jednak niejedyny czynnik, który przyczynił się do powstania tak licznych problemów w firmie transportowej. Wielu przedsiębiorców wskazuje również na wysokie ceny paliwa jako element, który miał wpływ na obecną sytuację branży. Co więcej, postanowienia Pakietu Mobilności, które miały docelowo wiązać się z licznymi korzyściami, w wielu przypadkach przyniosły w obecnych okolicznościach efekt odwrotny, polegający, chociażby na wolniejszym świadczeniu usług.

Firmy transportowe – problemy i prognozy na przyszłość

Mimo iż obecna sytuacja obfituje w trudne problemy firm transportowych, część analityków ostrzega, że prognozy nie są optymistyczne, a najgorsze jeszcze przed nami. Co więcej, istnieje możliwość, że w wyniku doświadczanych trudności małe przedsiębiorstwa w branży w dużej mierze upadną.

Na szczęście nie brakuje również możliwych rozwiązań dla problemów w firmie transportowej – wielu upatruje ich w postępującej automatyzacji pojazdów. Modernizacja floty wiąże się bowiem ze spadkiem kosztów utrzymania, między innymi ze względu na niższe spalanie. W tym trudnym czasie firmy transportowe muszą więc skupić się na optymalizacji kosztów i sprawnym dostosowywaniu się do zmiennych warunków.

No Comments

Post A Comment

szesnaście + dziewiętnaście =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!