Co to jest list przewozowy?

firma transportowa Gdańsk

Dla wszystkich firm spedycyjnych z branży transportowej najistotniejszym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest list przewozowy. Jest niezbędny do właściwej realizacji i stanowi jeden z kilku dokumentów upoważniających do wszczęcia postępowania względem przewoźnika lub zleceniodawcy. Właśnie dlatego należy zwrócić baczną uwagę na każdy aspekt dokumentu przewozowego i wypełnić go w zgodzie ze stanem faktycznym.

Czym jest list przewozowy?

List przewozowy w transporcie drogowym jest dokumentem, który uprawnia firmę transportową do realizacji zlecenia. Ceduła przewozowa to egzemplarz dla przewoźnika i służy do pokwitowania odbioru. Dane, które mają zostać zawarte w liście przewozowym, są szczegółowo opisane w ustawie z dn. 15 listopada 1984 roku (Prawo przewozowe). Wedle informacji tam zawartych, w liście przewozowym muszą się znaleźć między innymi takie dane:

  • szczegółowe i precyzyjne dane nadawcy, w tym jego odręczny podpis,
  • wyszczególnienie drugiej strony umowy – właściwej placówki danej firmy transportowej,
  • destynacja, dokładny adres odbiorcy oraz jego dane personalne,
  • precyzyjne informacje na temat transportowych dóbr,
  • rady, wskazania i nietypowe oczekiwania.

Powyższe dane stanowią niezbędne minimum wymagane prawem i tym samym z pewnością znajdą się u każdego przewoźnika. Warto zadbać o ich jak najdokładniejsze wypełnienie – to zdecydowanie pomoże w sytuacjach spornych, oszustwie, kradzieży czy nieumyślnego lub umyślnego zniszczenia. Należy także pamiętać, że jakiekolwiek zatajenie prawdy, podanie nierealnej wagi czy wymiarów może spowodować przykre konsekwencje, łącznie z tymi natury prawnej.

Co warto dodatkowo umieścić w dokumencie przewozowym?

Niektóre firmy przewozowe decydują się na precyzyjniejsze informacje w liście przewozowym. Wielu z nich wyszczególnia koszty przewozy, koszty dodatkowe, a także inne koszty związane z właściwą realizacją, dzięki temu zmniejszamy ryzyko oszustwa finansowego. Równie dobrym wyborem będzie wyszczególnienie na umowie także zakazów, np. zakazu rozładunku lub przeładunku w innym miejscu niż docelowe, a także kwotę zaliczki pobieranej przy dostarczeniu czy też instrukcje dla przewoźnika. Warto to zrobić, gdyż pracownicy danej firmy mogą nie znać właściwego sposobu obchodzenia się z wysyłanymi przedmiotami – można im to ułatwić, stosując precyzyjne zapisy w umowie.

Z kolei zagraniczny list przewozowy jest bardziej szczegółowy i wymagający. Konieczne będzie podanie dokładnej liczby przesyłanych przedmiotów, ich łącznej oraz jednostkowej wagi oraz cech szczególnych, a także informacji pomocnych podczas odprawy i innych czynności celnych. Wszystkie braki mogą spowodować cofnięcie transportu na granicy lub potrzebę wysłania dodatkowych danych, co w znacznym stopniu zwiększa czas potrzebny na realizację.

Dlaczego list przewozowy w transporcie drogowym ma aż takie znaczenie?

List przewozowy to formalny dokument, który upoważnia zarówno odbiorcę, jak i przewoźnika do roszczeń wobec drugiej strony, tym samym stanowi w ostatecznym rozrachunku niepodważalny dowód w sprawie sądowej. W mniej przykrych sytuacjach list będzie również umożliwiał wnoszenie skarg, zażaleń i reklamacji. Kolejną funkcją dokumentu przewozowego jest możliwość perfekcyjnego zrealizowania transportu przez firmę przewozową, gdyż wszystkie niezbędne informacje są na nim zapisane w sposób trwały i niezmienny. Należy jednak wiedzieć, że list przewozowy w transporcie drogowym kierowca musi mieć cały czas przy sobie – aż do czasu zakończenia transportu.

No Comments

Post A Comment

Szybki kontakt!
+
Wyślij!