Co to jest list przewozowy?

Opublikowano: | Autor:

Clipboard03

Dla wszystkich firm spedycyjnych z branży transportowej zaraz po umowie przewozowej najważniejszym dokumentem jest list przewozowy. Jest on potwierdzeniem ustaleń zawartych w umowie przewozowej i stanowi jeden z kilku dokumentów dowodowych w przypadku wszczęcia postępowania względem przewoźnika lub zleceniodawcy. Właśnie dlatego należy zwrócić baczną uwagę na każdy aspekt dokumentu przewozowego i wypełnić go w zgodzie ze stanem faktycznym.

Czym jest list przewozowy?

List przewozowy w transporcie drogowym jest dokumentem, który określa warunki przewozu, które powinny być zgodne z umową zawartą między stronami. Dodatkowo jest także potwierdzeniem wydania towaru przez nadawcę, przyjęcia towaru przez przewoźnika, przyjęcia towaru od przewoźnika przez odbiorcę oraz zakończenia umowy przewozu. Ceduła przewozowa to egzemplarz dla przewoźnika i służy do pokwitowania odbioru. Dane, które mają zostać zawarte w liście przewozowym, są szczegółowo opisane w ustawie z dn. 15 listopada 1984 roku (Prawo przewozowe). Wedle informacji tam zawartych, w liście przewozowym muszą znaleźć się między innymi takie dane:

 • szczegółowe i precyzyjne dane nadawcy, w tym jego odręczny podpis,
 • wyszczególnienie drugiej strony umowy – właściwej placówki danej firmy transportowej w przypadku transportu krajowego, a poza granicami kraju również nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika,
 • destynacja, dokładny adres odbiorcy oraz jego dane personalne,
 • precyzyjne informacje na temat transportowych dóbr,
 • rady, wskazania i nietypowe oczekiwania.

Powyższe dane stanowią niezbędne minimum wymagane prawem. Warto zadbać o ich jak najdokładniejsze wypełnienie – to zdecydowanie pomoże w sytuacjach spornych, oszustwie, kradzieży czy nieumyślnego lub umyślnego zniszczenia. Należy także pamiętać, że jakiekolwiek zatajenie prawdy, podanie nierealnej wagi czy wymiarów może spowodować przykre konsekwencje, łącznie z tymi natury prawnej.

Co warto dodatkowo umieścić w dokumencie przewozowym?

Niektóre firmy przewozowe decydują się na umieszczenie w liście przewozowym precyzyjniejszych informacji. Wielu z nich wyszczególnia koszty przewozu, koszty dodatkowe, a także inne koszty związane z właściwą realizacją, dzięki czemu ryzyko oszustwa finansowego jest zmniejszane. Często stosowanym rozwiązaniem jest także wyszczególnienie w umowie zakazów, np. zakazu rozładunku lub przeładunku w innym miejscu niż docelowe, a także kwoty zaliczki pobieranej przy dostarczeniu czy też instrukcji dla przewoźnika. Pracownicy danej firmy mogą nie znać właściwego sposobu obchodzenia się z wysyłanymi przedmiotami – można ułatwić im pracę, stosując precyzyjne zapisy w umowie.

Zagraniczny list przewozowy jest bardziej szczegółowy i wymagający. Konieczne jest podanie w nim dokładnej liczby przesyłanych przedmiotów, ich łącznej oraz jednostkowej wagi, cech szczególnych, a także informacji pomocnych podczas odprawy i innych czynności celnych. Wszelkie braki mogą spowodować cofnięcie transportu na granicy lub potrzebę wysłania dodatkowych danych, co w znacznym stopniu zwiększa czas potrzebny na realizację.

Dlaczego list przewozowy w transporcie drogowym ma aż takie znaczenie?

List przewozowy to formalny dokument, który w sprawie sądowej stanowi dowód pomocniczy dokumentujący zawartą umowę przewozową oraz zastrzeżenia odnośnie do stanu i ilości towaru, a także opóźnienia w dostawie. W mniej przykrych sytuacjach list będzie również umożliwiał wnoszenie skarg, zażaleń i reklamacji. Kolejną funkcją dokumentu przewozowego jest możliwość perfekcyjnego zrealizowania usługi transportu przez firmę przewozową, gdyż wszystkie niezbędne informacje są na nim zapisane w sposób trwały i niezmienny. Należy jednak wiedzieć, że list przewozowy jest jedynie dokumentem uzupełniającym umowę przewozową, która jest nadrzędną formą ustaleń między przewoźnikiem a zleceniodawcą w transporcie drogowym. Nie zmienia to jednak faktu, że kierowca musi mieć go cały czas przy sobie – aż do czasu zakończenia transportu.

2 komentarze
 • Kamila
  Posted at 13:55h, 26 listopada Odpowiedz

  wszystko zostało super wyjaśnione w artykule!

  • Michał Grzegorczyk
   Posted at 13:02h, 02 lutego Odpowiedz

   Dziękujemy za opinie i cieszymy się, że mogliśmy się przydać

Post A Comment

dwanaście − cztery =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!