Kto to jest pilot – jakie pełni funkcje i dlaczego warto skorzystać z jego wsparcia w trakcie transportu?

Opublikowano: | Autor:

przyjezdzajac biala ciezarowka na drodze w wiejskim krajobrazie o zachodzie slonca

Transport ponadgabarytowy to specyficzna dziedzina, wymagająca odpowiedniego podejścia. Zachodzi bowiem konieczność zdobycia doświadczenia do odpowiedzialnego prowadzenia całego procesu. Takie wymagania dotyczą nie tylko kierowców, jako że pracę w tym obszarze wykonuje wielu specjalistów z branży. Kto to jest pilot i jakie są jego podstawowe zadania w ramach profesjonalnego transportu ponadgabarytowego?

Transport nienormatywny, pilot – charakterystyka ładunków ponadgabarytowych

Jedną z bardziej skomplikowanych dziedzin w branży przewozowej stanowi transport nienormatywny. Pilot jest potrzebny w określonych sytuacjach związanych z tym zagadnieniem. Aby zrozumieć specyfikę pracy tego specjalisty, należy na samym początku określić, co określa się mianem transportu nienormatywnego.

Transport nienormatywny to taki rodzaj, w ramach którego przewożone są ładunki o niestandardowych wymiarach, masie lub kształtach, przekraczające normy przewozowe określone w przepisach prawa. Najczęściej normy te dotyczą długości, szerokości, wysokości oraz masy towaru. W ramach transportu nienormatywnego przewozi się m.in. konstrukcje stalowe, elementy maszyn, cysterny, łodzie, całe maszyny (np. rolnicze), moduły budowlane oraz wiele innych. W Polsce często zaobserwować można przemieszczanie np. elementów turbin wiatrowych, jako że ciągle rozwijane są nowe farmy wiatrowe.

Specyfika transportu ponadgabarytowego wymaga od pracowników odpowiedniego przygotowania, wiedzy oraz umiejętności. Dzieje się tak, ponieważ specyfika przewożonych ładunków może znacznie utrudniać manewrowanie na drogach. Wykorzystujemy wtedy specjalne pojazdy oraz techniki pozwalające na zrealizowanie powierzonego mam zlecenia.

Transport ponadgabarytowy, pilot – normy prawne oraz wymagania techniczne

Sposób prowadzenia przewozu ponadnormatywnych towarów w Polsce regulowany jest poprzez przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z nimi transport ponadgabarytowy wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń i uprawnień.

Zarówno kierowca, jak i pilot w transporcie muszą wiedzieć, że zachodzi konieczność dokonania odpowiedniego oznaczenia pojazdów przy użyciu specjalnych tablic rejestracyjnych o określonym kształcie. Należy także wprowadzić dodatkowe oznaczenia dla bezpieczeństwa na ładunku. Co więcej, pojazdy wykorzystywane do transportu gabarytowego muszą spełniać określone wymagania techniczne, takie jak nośność, wymiary i dopuszczalne obciążenie osi.

Pracując w firmie zajmującej się transportem nienormatywnym, należy nie tylko wiedzieć, kto to jest pilot, ale również zdawać sobie sprawę z roli szczegółowych badań technicznych pojazdu. Trzeba je przeprowadzić jeszcze przed wyruszeniem w trasę, a następnie sprawdzić, czy ładunek został odpowiednio zabezpieczony.

Kto to jest pilot w transporcie ponadgabarytowym?

W transporcie ponadgabarytowym pilot to osoba, która towarzyszy kierowcy pojazdu podczas przewozu ładunków o niestandardowych wymiarach, masie lub kształtach. Jego podstawowe zadania obejmują zapewnienie bezpieczeństwa na drodze oraz koordynowanie przejazdu w trudnych warunkach, w tym na wąskich drogach, mostach, skrzyżowaniach, rondach, tunelach i innych.

Pilot transportu ponadgabarytowego musi posiadać odpowiednie uprawnienia i wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego. Co więcej, ma obowiązek nawiązywania skutecznej komunikacji z kierowcą pojazdu oraz innymi uczestnikami ruchu drogowego. Jest to zatem stanowisko wymagające pod kątem pełnionych funkcji, a zarazem bardzo ważne z perspektywy funkcjonowania całego zespołu działającego w obszarze transportu nienormatywnego.

Pilot niejako sprawuje kontrolę nad przebiegiem właściwego transportu, a w razie potrzeby na bieżąco pomaga rozwiązywać sytuacje kryzysowe.

Transport ponadgabarytowy – kiedy pilot jest niezbędny?

Według polskich przepisów prawa pilot transportu ponadgabarytowego musi uczestniczyć w całym procesie w przypadku ładunków, których długość przekracza 27 metrów, szerokość osiąga ponad 3,5 metra lub masa wynosi więcej niż 60 ton. Takie wymagania mogą się różnić w zależności od kraju, na którego terenie przewożone są takie towary.

Sytuacje unormowane prawnie zdecydowanie nie są jednak jedynymi przypadkami, w których potrzebna jest dodatkowa pomoc w transporcie gabarytowym. Kiedy pilot powinien sprawować kontrolę nad całym procesem? Ta osoba jest pomocna w każdej sytuacji, w której warunki na drodze mogą wymagać dodatkowego kierownictwa.

Kierowca pojazdu przewożącego towar odpowiada za bezpieczeństwo, jednak w wielu przypadkach nie jest w stanie zrealizować wszystkich zadań samodzielnie. Pilot bierze więc na siebie powinności związane z właściwą koordynacją przejazdu i zapobieganiem niebezpiecznym sytuacjom na trasie. Jego rola w przypadku realizowania wielu skomplikowanych zleceń jest nieoceniona oraz w dużym stopniu wpływa na skuteczność w trakcie realizacji transportu.

No Comments

Post A Comment

pięć + 12 =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!