Międzynarodowy list przewozowy – co należy wiedzieć?

Opublikowano: | Autor:

Clipboard02 1

List przewozowy to w branży transportowej najważniejszy dokument. Stanowi zabezpieczenie interesu obu stron i swoistą gwarancję wykonania usługi, chroni dobro klienta oraz przewoźnika, a także pozwala na sprawną i szybką realizację zlecenia. Co ciekawe, informacje, które mają się znaleźć w krajowym liście przewozowym, zostały wprowadzone odgórnie 15 listopada 1984 w ramach Prawa Przewozowego. Inaczej jest z międzynarodowym listem przewozowym. Jest znacznie precyzyjniejszy i bardziej wymagający. Warto poznać ten temat.

Czym jest list przewozowy CMR?

List przewozowy CMR to inaczej międzynarodowy list przewozowy i służy do oznaczenia przewożonego ładunku w sposób jasny, klarowny i zrozumiały dla pracowników przejścia granicznego oraz urzędu celnego. Informacje, które mają się na nim znaleźć, zostały precyzyjnie wyszczególnione w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Umowa została sporządzona 19 maja 1956 roku w Genewie (z późniejszymi zmianami), a do jej zaleceń musi się stosować każda firma transportowa działająca na terenie objętych nią krajów.

Co zawiera międzynarodowy list przewozowy?

Danych niezbędnych do umieszczenia w CMR – międzynarodowym liście przewozowym, jest znacznie więcej niż w liście krajowym. Należy na nie zwrócić szczególną uwagę, gdyż pomyłki mogą słono kosztować, łącznie z cofnięciem transportu lub potrzebą dostarczenia brakujących informacji przez osoby decyzyjne. Konwencja mówi o zawarciu danych takich jak:

  • miejscowość oraz data wystawienia dokumentu,
  • szczegółowe dane nadawcy,
  • dane przewoźnika (łącznie z adresem),
  • data i miejsce przyjęcia towaru,
  • miejsce docelowe,
  • szczegółowe dane odbiorcy,
  • powszechne i łatwe do zrozumienia określenie rodzaju towaru (szczególnie ważne w przypadku towarów niebezpiecznych ADR). Należy w tym punkcie zawrzeć również sposób pakowania i szczegółową liczbę sztuk lub w innej jednostce miary,
  • rozbicie wszelkich kosztów transportu,
  • instrukcje dla obsługi celnej, w tym dokumentacja towaru niezbędna do odprawy i wszelkie inne dokumenty,
  • oświadczenie o podleganiu przepisom Konwencji CMR.

C.M.R. międzynarodowy list przewozowy – kto wypełnia?

List przewozowy zawsze podpisuje i wypełnia nadawca, gdyż to on jest zleceniodawcą i właścicielem towaru, tym samym jest także prawnie odpowiedzialny za ładunek. Zazwyczaj umowę wypełnia się w trzech identycznych egzemplarzach. Jeden jest przeznaczony dla nadawcy i stanowi dla niego dowód nadania i upoważnia do podjęcia kroków takich jak reklamacje, drugi jest przewożony wraz z transportem na potrzeby odpraw, kontroli innych, ostatni zaś otrzymuje przewoźnik jako zabezpieczenie.

Po co międzynarodowy list przewozowy?

List przewozowy międzynarodowy jest wymagany formalnie i pełni bardzo wiele istotnych funkcji. Do najważniejszych należy ochrona prawna obu stron – list przewozowy CMR stanowi mocny dowód w sprawie sądowej lub na polu reklamacyjnym, dlatego zawsze należy go sporządzić w jak najdokładniejszy sposób. Bez listu przewozowego niemożliwe będzie właściwe wykonanie zlecenia przez kierowcę, który nie będzie mógł spełnić zawartych w niej wymagań. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku zagubienia listu – wówczas kierowca będzie musiał skontaktować się ze swoim przełożonym i ustalić dalsze kroki.

No Comments

Post A Comment

17 + 4 =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!