Krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego

Krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców ruchu drogowego, funkcjonujący pod nazwą KREPTD, jest bazą danych stanowiącą ogromne ułatwienie dla kontrahentów danej firmy przewozowej. Jest częścią europejskiej bazy ERRU – European Register of Road Transport Undertakings – i stanowi jej uzupełnienie. Serwis internetowy został uruchomiony 30.11.2017 i szybko stał się popularny wśród kontrahentów i klientów firm spedycyjnych. Warto przybliżyć sobie sposób jego działania i poznać najważniejsze funkcje.

KREPTD – co to jest? Ogólne założenia programu

W bazie KREPTD znajdziemy wszystkich działających w Polsce przedsiębiorców świadczących usługi transportu drogowego. Na stronie zaprojektowanej specjalnie w tym celu znajdują się szczegółowe dane oraz aktualne i historyczne informacje, mogące w efekcie uchronić klienta prywatnego lub kontrahenta przed zawarciem umowy z “nieistniejącym spedytorem” lub firmą niegodną zaufania. Co ciekawe, uruchomienie bazy KREPTD jest wymogiem nałożonym na Polskę jako na państwo członkowskie Unii Europejskiej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dn. 21.10.2009 roku miało ustanowić wspólne zasady dla wszystkich krajów UE o transporcie drogowym, czego efektem jest KREPTD baza.

Krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców ruchu drogowego – co w nim znajdziemy?

Co to jest KREPTD? To baza, która ma pomóc świadomym kontrahentom w poszukiwaniu odpowiedniego spedytora do wykonania danego zlecenia lub ciągu zleceń. Poszczególne zakładki są dostępne dla wszystkich osób (z pewnymi zastrzeżeniami) i stanowią jawne informacje, z którymi warto się zapoznać podczas zawiązywania umowy. Są to:

  • Podstawowe informacje. Użytkownicy w bazie KREPTD znajdą między innymi adres siedziby, formę prawną działalności, a także jej NIP. Dla kontrahentów z pewnością najistotniejsze będą jednak informacje znajdujące się nieco niżej. Należy do nich numer zezwolenia i jego status (ważny lub nieważny), organ wydający zezwolenie oraz data jego wydania i ewentualnie data zmiany statusu. Równie ważna dla wykonania danego zlecenia będzie także informacja na temat liczby zarejestrowanych pojazdów.
  • Zarządzający. W tej zakładce użytkownicy bazy KREPTD mogą zapoznać się z danymi personalnymi osób zarządzających w danej firmie transportowej. Znajdziemy tu między innymi imię i nazwisko, a także numer certyfikatu, kraj jego wydania i datę oraz rodzaj.
  • Kolejnymi zakładkami są wpisy zezwolenia, wypisy licencji oraz przedstawiciele prawni.
  • KREPTD zawiera także dane na temat kar za takie przewinienia w ruchu drogowym jak przekroczony maksymalny czas prowadzenia samochodu ciężarowego czy niesprawne tachometry lub brak wymaganych zezwoleń i przeglądów technicznych. Ponadto, w bazie znajdziemy również stale aktualizowaną ewidencję osób, które zostały uznane za niezdolne do wykonywania tej działalności. Zazwyczaj umieszczenie tych osób w tym segmencie świadczy o popełnieniu przestępstwa lub rażącym naruszeniu prawa.

Zatem co to KREPTD? To krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, który zdecydowanie warto sprawdzić przed zawarciem umowy z danym przewoźnikiem. Znajdziemy w nim wszelkie informacje mogące ochronić naszą firmę lub dobro osobiste przed nielegalnymi lub nieuczciwymi praktykami. Warto o niej pamiętać!

No Comments

Post A Comment

14 − seven =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!