Krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego

Opublikowano: | Autor:

student 849825 1920

Krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców ruchu drogowego, funkcjonujący pod nazwą KREPTD, jest bazą danych stanowiącą ogromne ułatwienie dla kontrahentów danej firmy przewozowej. Jest częścią europejskiej bazy ERRU – European Register of Road Transport Undertakings – i stanowi jej uzupełnienie. Serwis internetowy został uruchomiony 30.11.2017 i szybko stał się popularny wśród kontrahentów i klientów firm spedycyjnych. Warto przybliżyć sobie sposób jego działania i poznać najważniejsze funkcje.

KREPTD – co to jest? Ogólne założenia programu

W bazie KREPTD znajdziemy wszystkich działających w Polsce przedsiębiorców świadczących usługi transportu drogowego. Na stronie zaprojektowanej specjalnie w tym celu znajdują się szczegółowe dane oraz aktualne i historyczne informacje, mogące w efekcie uchronić klienta prywatnego lub kontrahenta przed zawarciem umowy z “nieistniejącym spedytorem” lub firmą niegodną zaufania. Co ciekawe, uruchomienie bazy KREPTD jest wymogiem nałożonym na Polskę jako na państwo członkowskie Unii Europejskiej. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dn. 21.10.2009 roku miało ustanowić wspólne zasady dla wszystkich krajów UE o transporcie drogowym, czego efektem jest KREPTD baza.

Krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców ruchu drogowego – co w nim znajdziemy?

Co to jest KREPTD? To baza, która ma pomóc świadomym kontrahentom w poszukiwaniu odpowiedniego spedytora do wykonania danego zlecenia lub ciągu zleceń. Poszczególne zakładki są dostępne dla wszystkich osób (z pewnymi zastrzeżeniami) i stanowią jawne informacje, z którymi warto się zapoznać podczas zawiązywania umowy. Są to:

  • Podstawowe informacje. Użytkownicy w bazie KREPTD znajdą między innymi adres siedziby, formę prawną działalności, a także jej NIP. Dla kontrahentów z pewnością najistotniejsze będą jednak informacje znajdujące się nieco niżej. Należy do nich numer zezwolenia i jego status (ważny lub nieważny), organ wydający zezwolenie oraz data jego wydania i ewentualnie data zmiany statusu. Równie ważna dla wykonania danego zlecenia będzie także informacja na temat liczby zarejestrowanych pojazdów.
  • Zarządzający. W tej zakładce użytkownicy bazy KREPTD mogą zapoznać się z danymi personalnymi osób zarządzających w danej firmie transportowej. Znajdziemy tu między innymi imię i nazwisko, a także numer certyfikatu, kraj jego wydania i datę oraz rodzaj.
  • Kolejnymi zakładkami są wpisy zezwolenia, wypisy licencji oraz przedstawiciele prawni.
  • KREPTD zawiera także dane na temat kar za takie przewinienia w ruchu drogowym jak przekroczony maksymalny czas prowadzenia samochodu ciężarowego czy niesprawne tachometry lub brak wymaganych zezwoleń i przeglądów technicznych. Ponadto, w bazie znajdziemy również stale aktualizowaną ewidencję osób, które zostały uznane za niezdolne do wykonywania tej działalności. Zazwyczaj umieszczenie tych osób w tym segmencie świadczy o popełnieniu przestępstwa lub rażącym naruszeniu prawa.

Zatem co to KREPTD? To krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, który zdecydowanie warto sprawdzić przed zawarciem umowy z danym przewoźnikiem. Znajdziemy w nim wszelkie informacje mogące ochronić naszą firmę lub dobro osobiste przed nielegalnymi lub nieuczciwymi praktykami. Warto o niej pamiętać!

No Comments

Post A Comment

trzynaście + 1 =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!