Transport żywności – wymagania

Opublikowano: | Autor:

food

Jednym z wyzwań, którym musi sprostać branża TSL, jest przewożenie żywności. Specyficzna grupa towarów powinna być transportowana nie tylko z dbałością o bezpieczeństwo na trasie, ale także o zdrowie konsumentów – jedzenie musi zachować odpowiednią świeżość i jakość, aby nie narazić klientów na zatrucie. Właśnie dlatego tak ważny jest czas i spełnienie stawianych przed transportem żywności wymagań.

Przewóz artykułów spożywczych – przepisy

Transport artykułów spożywczych jest ściśle regulowany przez przepisy prawne. Aby jakakolwiek firma spedycyjna mogła rozpocząć przewóz żywności, konieczne jest spełnienie rygorystycznych i dokładnie kontrolowanych wymagań. Normy związane z transportem żywności i szczegółowe wymagania są określone w takich aktach prawnych jak:

  • Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), przyjętej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (nowelizacja – 14 maja 2015 r.),
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r., które ustala ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego.

Przewóz artykułów spożywczych musi spełniać nie tylko wymagania określone w wymienionych aktach prawnych. Niezbędne jest także uzyskanie specjalnych zezwoleń, które określa Inspekcja Weterynarii oraz Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Co więcej, należy również wdrożyć system HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), który ma na celu oszacowanie i identyfikację ewentualnych zagrożeń dla żywności w trakcie jej przewozu oraz wprowadzenie metod mających na celu ich ograniczenie.

Przewożenie żywności – w jaki sposób odbywa się transport i kto za niego odpowiada?

Najczęściej przewożenie żywności odbywa się drogą lądową – ten sposób transportu jest najszybszy i pozwala na zapewnienie produktom bezpieczeństwa na każdym etapie trasy. Oprócz opracowania optymalnej trasy i zadbania o jakość przewożonych towarów, niezbędne jest także upewnienie się, że opakowania spełniają odpowiednie normy i są dostosowane do rodzaju przewożonych produktów. Warto pamiętać, że wbrew pozorom, według regulujących transport artykułów spożywczych przepisów, to nie producent, a przewoźnik odpowiada za ich jakość. Odpowiedzialność nie kończy się na samym przewozie – konsekwencje mogą zostać również wyciągnięte już po sprzedaniu towaru konsumentom.

Transport żywności – wymagania dla różnych grup produktów

Planując przewóz artykułów spożywczych, należy pamiętać, że przepisy regulują sposób transportu dla każdej grupy produktów – odzwierzęcych czy roślinnych. Te pierwsze są uważane za jedne z najtrudniejszych w przewożeniu, ponieważ szybko tracą świeżość. W takich sytuacjach konieczne jest skorzystanie ze specjalnych chłodni i izotermów oraz uzyskanie numeru weterynajnego. Każdy typ produktów, np. drób czy mleko, musi być transportowany w określonej temperaturze.

Łatwiejsze jest przewożenie żywności pochodzenia roślinnego – ta nie wymaga zastosowania chłodni. Konieczne jest jednak wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie zaświadczenia wydanego przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Należy pamiętać, że wszystkie produkty muszą być chronione przed kontaktem z ewentualnymi zanieczyszczeniami. W tym celu stosuje się specjalne, określone przez przepisy opakowania.

No Comments

Post A Comment

18 − 7 =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!