Co to jest konwencja CMR?

Opublikowano: | Autor:

Konwencja CMR została podpisana w 1956 roku w Genewie i stanowi jedną z kilku regulacji prawnych, tyczących się transportu międzynarodowego. Jej głównym założeniem jest ochrona spedytorów oraz klientów przed nieuczciwymi praktykami i możliwość łatwego uniknięcia kłopotów i problemów trudnych do rozwiązania. Warto wiedzieć, że w transporcie dochodzi do przewozu bardzo kosztownych towarów – w wielu przypadkach ich cena może wynosić nawet setki tysięcy złotych. CMR konwencja obejmuje tylko zlecenia, w których miejsce docelowe lub miejsce nadania znajduje się w dwóch oddzielnych krajach, przy czym jeden z nich jest objęty konwencją CMR.

CMR – co to jest i dlaczego ma tak istotne znaczenie w transporcie?

Umowa CMR ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa przewozu i terminowości. Głównym elementem składowym konwencji jest list przewozowy CMR, w którym muszą znajdować się wszelkie wymagane w niej dane przewoźnika, odbiorcy oraz zawartości ładunku. Charakterystyczną cechą listu jest sposób jego sporządzania. Zawsze występuje w trzech egzemplarzach, a wszystkie muszą być jednobrzmiące i identyczne w treści. Co ciekawe, wszystkie mają identyczną moc prawną, zatem żaden z egzemplarzy nie jest mniej znaczący niż pozostałe. Jeden otrzymuje nadawca, drugi odbiorca, trzeci zaś pozostaje u przewoźnika.

W liście znajdziemy podstawowe i szczegółowe dane przewoźnika, a także parametry ładunku czy wszelkie informacje mające wpływ na realizację zlecenia. Należy w nim zawrzeć między innymi jednostkową cenę ładunku czy jego wagę brutto, jak i instrukcje ułatwiające dokonanie sprawnej kontroli celnej. List przewozowy w transporcie CMR ma zabezpieczyć interes obu stron, dlatego powinien być wypełniony szczegółowo i zgodnie z prawdą. Co ważne, list przewozowy CMR można modyfikować poprzez dodawanie kolejnych danych ważnych dla umowy (nie można z kolei nic odejmować). Co to oznacza? Jeśli realizowany transport jest nietypowy, warto go uściślić poprzez dokładne opisanie jego charakterystyki w najmniejszych szczegółach.

CMR, a wpływ na realizowanie zleceń przez firmy transportowe

Konwencja CMR obejmuje wyłącznie transport międzynarodowy i nie tyczy się krajowego. Ma to bardzo duże znaczenie głównie w kwestii zleceń realizowanych wyłącznie na terenie kraju ojczystego – wówczas CMR nie obowiązuje. Co więcej, liczy się także wynagrodzenie. Konwencję CMR zastosujemy bowiem tylko wtedy, kiedy przewóz ma charakter biznesowy i jest realizowany odpłatnie za porozumieniem stron. Bardzo ważną informacją jest także fakt, iż CMR w transporcie tyczy się przewozu drogowego (pojazdy członowe, naczepy, przyczepy itd.), nie zaś kolejowego czy lotniczego.

Dla potencjalnych zleceniodawców istotny jest także fakt, iż CMR w transporcie nie obejmuje zleceń realizowanych jako spedytor, czyli organizowania przewozu. Warto jednak wiedzieć, że taka umowa powinna być sporządzona bardzo szczegółowo i w pełni zgodnie z prawdą, gdyż między umową przewozu a umową spedycji jest dość rozmyta granica.

Zadbaj o przewóz zgodny z przepisami konwencji CMR

Zatem co to jest konwencja CMR? To w skrócie zasady mające usprawnić proces przewozu międzynarodowego i zarazem precyzyjna ochrona wszystkich stron umowy. Konwencja powstała w celu zabezpieczenia przewożonych towarów oraz dobra przewoźnika, jak i do usprawnienia ochrony prawnej wynikającej z transportu.

No Comments

Post A Comment

13 + 18 =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!