Co to jest tachograf?

Opublikowano: | Autor:

4

Jazda samochodem ciężarowym jest znacznie groźniejsza dla innych użytkowników ruchu niż poruszanie się zwykłym samochodem osobowym. Wypadki z udziałem tych pojazdów należą do bardzo niebezpiecznych, dlatego Unia Europejska dbając o dobro mieszkańców wszystkich państw członkowskich 20 grudnia 1985 roku wprowadziła obowiązek instalacji tachografów. To urządzenie miało w zamyśle zmniejszyć liczbę wypadków spowodowanych głównie przepracowaniem i związanym z tym brakiem snu.

Czym jest tachograf i jak wygląda?

Tachograf służy do rejestracji wielu parametrów kierowcy pojazdu ciężarowego w danym czasie, np. przejechaną drogę, ilość godzin spędzonych za kierownicą czy chwilową prędkość pojazdu. Warto także wiedzieć, że tachograf rejestruje również aktywność kierowcy poprzez zapisanie czasu jego odpoczynku, pełnionego dyżuru czy wykonywania zupełnie innej pracy. Okazuje się zatem, że tachograf to niezbędna i wymagana prawnie część samochodu ciężarowego i służy wyłącznie do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracowników.

Tachografy a prawo – poznaj zasady obowiązujące w całej UE

Rozporządzenie UE 3821/85 z 20.12.1985 roku weszło w życie 29.09.1986 roku, kiedy to tachografy stały się wymagane prawnie w niektórych przypadkach. Trzeba je stosować zawsze w samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony oraz w autobusach przeznaczonych do przewozu więcej niż 9 osób wraz z kierowcą. Co ważne, tachografy są zbędne w przypadku przewozu towaru w celu prywatnym, w pojazdach osiągających prędkość maksymalną nie większą niż 30 km/h oraz w przewozie osób w liniach regularnych o długości trasy nie dłuższej niż 50 km.

Co ważne, tarczka tachografu oraz samo urządzenie należą do dokumentów stanowiących dowód prawa (art. 115 §14 KK), dlatego próba ich uszkodzenia, zakłócenia pracy czy usunięcia równa się karze. W myśl prawa Kodeksu Karnego jest to działanie stanowiące przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, dlatego przewidziana kara za fałszowanie jest dość wysoka. Kierowca zostanie obciążony kwotą kary o wysokości 2 000 zł, zaś przedsiębiorca 5 000 zł. Kierowcy często starali się fałszować realne czasy pracy dla osiągnięcia dodatkowego zysku, a wielu z nich robiło to pod przymusem lub groźbą ze strony przełożonych.

Rodzaje tachografów

Tachografy dzielą się na analogowe oraz cyfrowe, z czego te pierwsze powoli zaczynają znikać z rynku na rzecz modeli cyfrowych. W wariancie analogowym mamy do czynienia z papierowym, woskowanym dyskiem, na który tachograf nanosi w sposób mechaniczny ważne informacje tyczący się pracy kierowcy. Z kolei tachograf cyfrowy to udoskonalona wersja, praktycznie niepodatna na próby zafałszowania. Dane zapisywane są na kartach chipowych wydawanych przez PWPW S.A. oraz wewnętrznej pamięci, do której dostęp mają jedynie upoważnione osoby.

Tachograf – niezbędne urządzenie dbające o bezpieczeństwo

Tachograf to nie tylko wymóg prawny – to sposób na zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach. Samochody ciężarowe z oczywistych względów są bardzo groźne dla innych użytkowników dróg. Ich masa, rozmiary oraz prędkość mogą spowodować nie tylko wypadek, lecz także katastrofę w ruchu lądowym i pozbawić zdrowia lub życia wiele osób uczestniczących w danym zdarzeniu. Tachograf uniemożliwia prowadzenie auta przez zbyt długi czas, dlatego chroni przed zmęczeniem i brakiem koncentracji, dlatego przykłada się do zwiększenia skupienia i rozeznania na ulicy przez kierowcę.

No Comments

Post A Comment

jeden × 2 =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!