Pojęcia związane z transportem, które trzeba znać

Opublikowano: | Autor:

Fotolia 124447756 Subscription XXLres

Przed zawarciem umowy transportu zawsze warto poznać niektóre wyrażenia i pojęcia z branży transportowej mogące nieco ułatwić cały proces. Są to sformułowania łatwe w zrozumieniu i równie łatwe do zapamiętania, a w dodatku doskonale opisują istotę problemu. Z pewnością są jednak nieznane poza branżą transportową, a dla wielu osób są zupełnie obce. Właśnie dlatego przybliżymy je sobie poniższym poradnikiem!

Transport ADR

ADR to akronim nazwy konwencji z języka francuskiego L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, które w wolnym tłumaczeniu oznacza „Międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych”. Konwencja powstała 30 września w 1957 roku w Genewie i obowiązuje aż do dziś, lecz jej założenia są zmieniane co dwa lata, zawsze w roku nieparzystym.

Ładunek ponadgabarytowy

Ładunek ponadgabarytowy, zwany również ponadnormatywnym, to towar, którego waga lub jeden z wymiarów przekracza ogólnie przyjęte normy dla samochodów poruszających się po drogach publicznych. Staje się tak wtedy, gdy ładunek jest dłuższy niż 16,5 m, szerszy niż 2,5 m, wyższy niż 4 m lub gdy ładunek jest cięższy niż 42 tony. Wówczas mają zastosowanie obowiązki wynikające z transportu ponadgabarytowego. Warto wśród nich wymienić między innymi posiadanie licencji na świadczenie tego typu usług, dokładne zaplanowanie trasy przez spedytora jeszcze przed jej realizacją, zapewnienie podczas przewozu pilota, który będzie ciągle znajdował się przed nim.

List przewozowy

List przewozowy to podstawowa dokumentacja dotycząca przewozu. To głównie w niej są zawarte wszelkie szczegóły umowy, takie jak przewożony ładunek (w tym ilość, wartość i rodzaj), dane nadawcy oraz odbiorcy, a także zobowiązania wynikające z transportu. To jednocześnie najważniejszy dokument, który uprawnia do wszczęcia roszczeń i stanowi zabezpieczenie dla obu stron na wypadek niewywiązania się z umowy przez jedną z nich. Międzynarodowym wariantem krajowego listu przewozowego jest jego wariant międzynarodowy CMR, który jest niezwykle szczegółowy i precyzyjny.

KREPTD

KREPTD to akronim Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, strony internetowej powołanej do życia w dniu 30 listopada 2017 roku, czyli stosunkowo niedawno. Na stronie można sprawdzić każdego legalnie działającego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na świadczenie usług przewoźniczych. Baza została wdrożona przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i jest częścią ERRU – międzynarodowej bazy danych transportu drogowego.

Tachograf

Tachograf służy między innymi do monitoringu czasu pracy, gdyż każdy kierowca samochodu ciężarowego lub autobusu może pracować nieprzerwanie tylko przez pewną liczbę godzin na dobę. Nośnik tachografu analogowego ma formę papierowej tarczy z dziesiątkami ważnych informacji, niezbędnych podczas legalnego i bezpiecznego procesu transportowego. Na niektórych tarczach zapisują się także informacje mechaniczne takie jak prędkość czy obroty silnika. Analogowe tachografy są jednak wypierane przez wersje cyfrowe – mniej podatne na fałszowanie, gdyż zebrane dane są zapisywane bezpiecznie w pamięci urządzenia lub na kartach. Co ważne, to niezbędne wyposażenie samochodu ciężarowego, dlatego za ich brak lub fałszowanie są ogromne kary.

No Comments

Post A Comment

13 + dziewiętnaście =

Szybki kontakt!
+
Wyślij!